KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Obsługa biznesowa spółek i transakcji

 

Świadczymy kompleksową usługę consultingu gospodarczego w obszarze biznesowo-transkacyjno-finansowym. Oferujemy indywidualne i efektywne rozwiązania w zakresie:

 

ZARZĄDZANIA BIZNESEM 

 • Zarządzanie spółkami (Interim Management);
 • Zarządzanie finansami, projektami, zespołami ludzkimi;
 • Nadzór właścicielski nad spółkami (Corporate governance);
 • Doradztwo gospodarcze;
 • Tworzenie, aplikacja i optymalizacja strategii, regulaminów, procedur, systemów motywacyjnych, KPI/procesów zwiększających efektywność działalności spółek.

 

 

DORADZTWA BIZNESOWEGO

 • Projektowanie menadżerskich narzędzi decyzyjnych do:
  • oceny efektywności inwestycyji;
  • analizy finansowej, rynkowej, fundamentalnej, wartości spółki, VBM;
  • budowy portfela inwestycyjnego
 • Plany finansowe;
 • Budżety;
 • Audyt finansowy/ rynkowy;
 • Systemy controllingu, zarządzania ryzykiem;
 • Instrumenty zabezpieczające ryzyko;
 • Rachunek kosztów, pomiar rentowności;
 • Wywiad gospodarczy.

 

 

FINANSOWANIA

 • Pozyskiwanie finansowania spółek, inwestycji;
 • Opracowywanie strategii finansowania, biznes planu, modelu finansowego feasibility study & Due diligence;
 • Wnioski kredytowe;
 • Emisja akcji, obligacji;
 • Dotacje.

 

 

WYCENY

 • Przedsiębiorstw; 
 • Zorganizowanej części przedsiębiorstw;
 • Inwestycji;
 • Aportów;
 • Wartości niematerialnych i prawnych;
 • Efektów synergii;
 • Kosztu kapitału;
 • Ryzyka biznesu;
 • Fairness opinion

 

 

TRANSAKCJI

 • Obsługa procesów kupna/ sprzedaży/ wejścia na giełdę IPO, fuzji, przejęć przedsiębiorstw;
 • Term sheet;
 • Umowy;
 • Negocjacje cenowe;
 • Poszukiwanie inwestorów, partnerów;
 • Projekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

 

 

INNOWACJI

 • Audyt zdolności komercjalizacji technologii;
 • Uruchamianie firm Start up, funduszy VC, PE;
 • Dotacje;
 • Zarządzanie projektem.

 

 

RESTRUKTURYZACJI 

 • Diagnoza stanu;
 • Plan zmian oraz jego wdrożenie;
 • Monitoring zmian;
 • Zakładanie spółek SPV (special purpose vehicle) do kupna/ sprzedaży wierzytelności/ zobowiązań;
 • Oddłużanie spółek.

 

 

PRZEKSZTAŁCEŃ

 • Zmiany formy prawnej;
 • Zmiany struktury organizacyjnej (podział, łączenie, konsolidacje);
 • Planowanie finansowe.

 

 

DORADZTWA PODATKOWEGO I RACHUNKOWOŚĆ

 • Optymalizacja/ ewidencja/ sprawozdawczość podatkowa;
 • Doradztwo podatkowe;
 • Postępowania karno-skarbowe;
 • Usługi rachunkowości finansowej, zarządczej, sprawozdawczości finansowej;
 • Modele raportowania;
 • Przejścia na UOR, MSR/MSSF;
 • Testy na utratę wartości aktywów.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?