KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Legalizacja pobytu

 

Kancelaria Liderio świadczy pełną obsługę prawną w zakresie doradztwa w procedurach zatrudniania cudzoziemców, legalizacji pobytu oraz ich reprezentacji przed instytucjami państwowymi.

 

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego osobom chcącym legalnie przebywać na terytorium Polski.  

 

Tworzymy dla cudzoziemców indywidualne programy integracji oraz oferujemy pomoc w procesie rozpoczęcia powadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce. 

 

Reprezentujemy naszych Klientów w procedurach uzyskania zezwoleń na pracę, wiz, kart pobytu, uzyskania obywatelstwa, karty rezydenta, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej.

 

Reprezentujemy Klientów w procesach wydawania:

 • wiz (w tym wizy Schengen oraz spoza układu Schengen);
 • pozwoleń na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza UE;
 • pozwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • rejestracji obywateli UE;
 • zezwoleń na pobyt stały dla obywateli UE;
 • kart pobytu;
 • zezwoleń na pracę;
 • zaświadczeń o niekaralności;
 • zaświadczeń z Urzędu Skarbowego;
 • odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski, w tym m.in.: aktów stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, w tym pomoc przy uznawaniu ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw szkół średnich i uczelni wyzszych oraz odpisów z ksiąg wieczystych. 

 

Oferujemy również:

 • pośrednictwo pracy;
 • pomoc przy uzyskaniu obywatelstwa oraz poświadczeniu obywatelstwa polskiego. 

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?