KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Nieruchomości

 

 

Znajomość lokalnego rynku nieruchomości oraz dostęp do szerokiej wiedzy z zakresu finansowania projektów, wynajmu, transakcji kupna sprzedaży, budowy lub inwestycji pozwala nam w skuteczny sposób chronić interesy naszych Klientów. Zapewniamy doradztwo prawne związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości. Udzielamy pomocy prawnej zarówno wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom jak i indywidualny właścicielom lokali i nieruchomości.

 

 

W ramach naszych usług oferujemy:

  • analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami/ użytkownikami nieruchomości gruntowych;
  • doradztwo zmierzające do ograniczenia lub eliminacji ryzyka dotyczącego przede wszystkim wadliwości decyzji administracyjnych, prawa pierwokupu, rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych;
  • badanie możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym i przepisami zagospodarowania przestrzennego;
  • rozwiązywanie problemów związanych z realizacją transakcji: wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, prowadzenie negocjacji dot. nabycia nieruchomości;
  • negocjowanie umów kupna i sprzedaży nieruchomości;
  • doradztwo w sprawach dotyczących pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zabezpieczonych na nieruchomościach oraz doradztwem w zakresie przekazania nieruchomości do używania osobo trzecim (m.in. najem, dzierżawa, użyczenie).

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?