KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 

 

Świadczymy doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Oceniamy działalność gospodarczą naszych Klientów pod kątem naruszania przepisów prawa antymonopolowego, ochrony praw konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UOKiK oraz KE oraz przed sądami powszechnymi i SN;
  • Opiniujemy dokumenty (umowy, regulaminy itp.) pod kątem zgodności z regułami uczciwej konkurencji oraz zasadami ochrony praw konsumentów;
  • Przeprowadzamy audyty prawne, opracowujemy strategie konkurencji;
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach koncentracyjnych przed Prezesem UOKiK.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?