KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 

Prawnicy Kancelarii Liderio doradzają w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, dotyczącego m.in.: zasad wynagradzania kadry zarządzającej wyższego szczebla, restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych. Naszych Klientów reprezentujemy w sporach sądowych z pracownikami, przy negocjacjach porozumień ze związkami zawodowymi. Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia i innych aktów wewnętrznych zakładu pracy oraz doradztwo w bieżących sprawach z zakresu prawa pracy.

 

 

Aktywnie wspieramy naszych Klientów m.in. w następujących obszarach:

  • doradztwo przy opracowywaniu, negocjowaniu, zawieraniu oraz wypowiadaniu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
  • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia (zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy);
  • reprezentacja pracodawców przed sądami wszystkich instancji z zakresu prawa pracy;
  • opracowania wewnętrznej polityki i aktów prawnych (np. regulaminy pracy, kodeksy etyczne, korzystanie z mienia służbowego);
  • doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym ze związkami zawodowymi;
  • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?