KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Prawo rynków kapitałowych

 

 

Dostosowując się do obecnych realiów rynkowych umożliwiamy naszym Klientom wykorzystanie ich możliwości biznesowych, aby zgodnie z wymogami obowiązującego prawa mogli realizować swoje ambicje. Doradzamy spółkom rozpoczynającym swoje wejście na giełdę oraz spółkom już notowanym. Świadczymy usługi prawne przy emisjach akcji i obligacji, papierów wymiennych na akcje. Reprezentujemy Klientów przed polskimi organami regulacyjnymi (Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych). Uczestniczymy we wszystkich typach transakcji, w tym w transakcjach pozyskania kapitału oraz wykupach.

 

 

Zapewniamy:

  • obsługę prawną spółek, w zakresie komunikacji z inwestorami i rynkiem oraz wywiązywania się przez spółki publiczne i ich akcjonariuszy z realizacji obowiązków informacyjnych;
  • doradztwo prawne w zakresie wprowadzania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych;
  • kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu emisji obligacji;
  • obsługę korporacyjna spółek publicznych oraz doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych;
  • obsługę postępowań sądowych, w tym karnych związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym.

 

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?