KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Wywiad gospodarczy

 

 

Naszym Klientom oferujemy usługę wywiadu gospodarczego polegającą na analizie wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego. Weryfikacja kontrahentów to istotna kwestia, przy podpisywaniu kontraktów i podejmowaniu współpracy biznesowej, która zapewnia bezpieczeństwo i stabilność w realizacji wspólnych celów gospodarczych.

 

Oferowane warianty przeprowadzenia wywiadu gospodarczego:

 

RAPORT PODSTAWOWY

 • Ustalenie wspólników, członków zarządu, prokurentów;
 • Ustalenie powiązań gospodarczych wspólników, członków zarządu prokurentów;
 • Ustalenie powiązanych spółek;
 • Ustalenie wierzytelności w bazach danych BIG i innych

 

Czas realizacji: do 3 dni roboczych

 

 

RAPORT PODSTAWOWY PLUS

 • Ustalenie wspólników, członków zarządu, prokurentów;
 • Ustalenie powiązań gospodarczych wspólników, członków zarządu prokurentów;
 • Ustalenie powiązanych spółek;
 • Ustalenie wierzytelności w bazach danych BIG i innych;
 • Ustalenie własności nieruchomości;
 • Analiza ustalonych obciążeń hipotecznych

 

Czas realizacji: ok. 4 dni roboczych

 

 

RAPORT ROZSZERZONY

 • Ustalenie wspólników, członków zarządu, prokurentów;
 • Ustalenie powiązań gospodarczych wspólników, członków zarządu prokurentów;
 • Ustalenie powiązanych spółek;
 • Ustalenie wierzytelności w bazach danych BIG i innych;
 • Ustalenie własności nieruchomości;
 • Analiza ustalonych obciążeń hipotecznych;
 • Ustalenie zbytych nieruchomości (w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży egzekucyjnej);
 • Ustalenie czy wskazany podmiot/ osoba figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

 

Czas realizacji: ok. 4 dni roboczych od złożenia zlecenia

 

 

RAPORT SZCZEGÓŁOWY

 • Ustalenie wspólników, członków zarządu, prokurentów;
 • Ustalenie powiązań gospodarczych wspólników, członków zarządu prokurentów;
 • Ustalenie powiązanych spółek;
 • Ustalenie wierzytelności w bazach danych BIG i innych;
 • Ustalenie własności nieruchomości;
 • Analiza ustalonych obciążeń hipotecznych;
 • Ustalenie zbytych nieruchomości (w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży egzekucyjnej);
 • Ustalenie czy wskazany podmiot/ osoba figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
 • Ustalenia danych osobowych osoby fizycznej (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego/ czasowego zameldowania);
 • Ustalenie zarejestrowanych na wskazany podmiot/osobę ruchomości w postaci pojazdów, ew. maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

 

Czas realizacji: ok. 5 dni roboczych

 

 

RAPORT KOMPLEKSOWY

Zawiera wszystkie usługi RAPORTU SZCZEGÓŁOWEGO, oraz według życzenia zamawiającego:

 • Ustalenie członków rodziny i krewnych: dzieci, rodzeństwa, rodziców, potencjalnych spadkobierców;
 • Ustalenie wszystkich informacji dot. ww. osób w tym:
  • adresów zamieszkania, zadłużeń, majątku ruchomego i nieruchomego;
  • prowadzonych działalności gospodarczych i spółek przez w/w osoby;
  • informacje dotyczące działalności i spółek, wzajemne powiązania
 • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

 

Czas realizacji: od 7 do 21 dni roboczych

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?